ระบบ มคอ. และหลักสูตร (CUR) จะปิดปรับปรุงระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2561 โดยจะใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 20 มกราคม 2561
ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบ One-Stop-Service (OSS) สามารถใช้งานได้ปกติค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน